Trui@art-niva.be

Frank Thibau

Met zijn pastels en aquarellen bezingt hij zijn diepe heimwee naar de zee en de elegante schepen.

Naar het avontuur van de zeeman, naar exotische horizonten.


Of hij verwondert zich opnieuw en opnieuw over de mens, over wat die doet, over wat die voelt. Verwondering, met een glimlach. Bezorgd om zijn teerheid, fier over zijn daden … soms.


Twee immense terreinen … die in zijn kort mensenleven nooit helemaal te vatten zullen zijn.


Geboren in Gent in 1942, de “Stad van Bloemen en Kunst”, waar hij de haven rondzwierf, om de zeeschepen te tekenen en te fotograferen.  De voedingsbodem van zijn passie. Naar zee zou hij gaan. Na een opleiding zeevaart-electronica vertrok hij in 1965 op zee in de Belgische koopvaardij als radio-officier.

 

In die jaren vaart zag hij de zee, de vreemde landen en bracht hopen mooie beelden mee. Hij verliet de koopvaardij om aan land andere uitdagingen aan te gaan, maar gezien hij de zee de rug niet kon toekeren, behaalde hij zijn licentie “Yachtman” aan de Hogere Zeevaartschool van Oostende en voer op zeil- en motorjachten op de Noordzee en de Westerschelde. 


De sterke heimwee naar de zee verhoogde zijn schildersactiviteiten.  Hij volgde drie jaren academie in Gent, Wetteren en tenslotte in Geel, onder de bekwame leiding van Luc Aussem en Lieve Ulburgh.  Pastel en aquarel zijn de meest geliefde media. 


Zijn marineonderwerpen, als zeeschilder dus de schepen van de wereldzeeën, bestudeert hij door vele schetsen te maken tot hij ze uit het hart kan tekenen. Zo kan hij met grote spontaneïteit en kracht het schip op papier neerpoten. 


Maar ook de mens is niet uit zijn werken te houden.  Deze zotte lieverd blijft hem boeien.


Sinds 1974 exposeert hij regelmatig, hetzij collectief, hetzij alleen. Reeds driemaal was hij geselecteerd door de jury van het “Salon de l’Aquarelle” van Namen.  Sinds 2004 is hij “Officiële Schilder van de Belgische Marine”. Werken van hem zijn in verschillende maritieme musea te zien.