Trui@art-niva.be

Geo De Bruycker

Het leven is continu in beweging, niets blijft zoals het is. Ook de mens, die zijn oorsprong vindt in de natuur, is aan de cyclische bewegingen van de natuur onderworpen. Deze gesloten kringloop, het eeuwig terugkeren van het leven vindt men terug in het mythologisch symbool de ‘ourosboros’, de slang die zijn eigen staart opeet.


Generatie na generatie volgen elkaar op. Elk individu laat echter een spoor na in het leven, hetzij in de vorm van een belopen pad, hetzij in een handtekening, hetzij door realisatie… Elke handeling, elke onderneming is in strijd met de natuur en hij laat als het ware sporen of tekens achter die we als littekens kunnen bestempelen.


Deze gedachte vormt het uitgangspunt van alle creativiteit volgens Geo De Bruycker.


Hierbij vertrekt hij dikwijls als kunstenaar vanuit het spoor dat anderen nagelaten hebben, zoals het hergebruiken van afbouwzink. Daarbij evoceert Geo bij zijn kunstobjecten in zink, zijn grafiek en zijn schilderen, een geëigende schriftuur, de aangewende tekens zijn echter onleesbaar en refereren naar verloren culturen. Deze geëigende schriftuur wordt ofwel opgebouwd als een ‘automatisch schrift’ dat louter door het gevoel wordt gestuurd, ofwel wordt de schriftuur meer cerebraal benaderd waarbij elk schriftteken nadrukkelijk wordt opgebouwd.


Deze geschriften bevatten evenwel geen expliciete boodschap. Momenteel werkt hij rond het concept van de familiestamboom.


geodebruycker@telenet.be

Interview

Laureaat van de Wedstrijd HAT ART van Niva


Tentoonstellingen i.s.m. Niva :


- 2015 : 3 x kijken, Kapel Campo Santo, Sint-Amandsberg

- 2007 : TXT-uur - Grafiek en schilderijen van Geo De Bruycker