Trui@art-niva.be

Toelichting bij Geo’s ontwerpen in alu-platenUitgangspunt

Hierbij ben ik gestart vanuit een basisvorm die bij iedereen bekend is, van één blad dagbladpapier maakt men als kind een hoed van papier. De vorm wordt tot stand gebracht door het plooien van het basismateriaal. Op deze wijze krijgt het wegwerpmateriaal een nieuw leven. En ? in één, twee, drie, vier heeft men een hoedje van papier. Uit deze verworvenheid als kind wilde ik dan ook de volgende principes wilde aanhouden: het economische karakter, eenvoud van vervaardiging, eenvoud van vorm.


1° Economisch qua karakter:

Goedkoop door het gebruik van recycleerbaar materiaal en optimale gebruik van de grondstof.


Als basismateriaal wordt hier reeds bedrukte offsetplaten in aluminium aangewend, wat eveneens een wegwerpmateriaal is. Alle ontwerpen zijn vervaardigd uit één blad, waarbij geen enkel snijverlies werd getolereerd. Eén ontwerp bestaat uit een plaat die doormidden werd gesneden.


2° Eenvoud van vervaardiging (economisch fabricageproces)

Ook het idee om het materiaal te plooien is ook hier zoveel mogelijk gerespecteerd. Door het plooien wordt de uiteindelijke grootte en vorm bepaald.


3° Eenvoud van vorm.

?Form follows function? is de grondgedachte. De vorm moet dus minimalistisch zijn, waar men niets kan aan toevoegen, noch iets kan van wegnemen. Elke vorm van ornamentatie wordt hier in alle opzichten gemeden.


De aangebrachte schrifturen (alle hoeden vertonen een vorm van schriftuur) zijn echter geen versiering maar ondersteunen functioneel de hoedvom.


De schrifturen zijn een logisch gevolg van mijn werk dat de laatste jaren 'communicatie' als uitgangspunt heeft. Zoals een beschaafde en intellectuele conversatie een bepaalde status vertoont binnen deze communicatieve maatschappij, zo kan ook de hoedvorm de status van de persoon in kwestie, die deze hoed draagt, zijn status weergeven. Notarissen, kunstenaars, religieuzen en zo verder herkennen we trouwens aan hun hoofddeksel.


De schrifturen opgevat als ?eigenlijke schrifturen? zijn echter niet leesbaar. Hier wordt geen expliciete boodschap meegegeven. Doch de tekens versterken de communicatievorm van de hoed. Het ?hoedje van papier? vertoont herkenbare dagbladtekens en hebben eerder een democratisch karakter. De twee andere hoedvormen, die vormelijk naar een hogere status verwijzen, bezitten eerder tekens met een mysterieus of esoterisch karakter. Zij onderstrepen de belangrijkheid en het gezag van diegene die zich dergelijk hoofddeksel toe-eigent.

HAT ART


Geo De Bruycker is de Laureaat van de Wedstrijd HAT ART van Niva


De wedstrijd startte met de gelijknamige tentoonstelling HAT ART

van Sylvie De Craemer en Vincent Obert de Thieusies op 2/2/2007