Trui@art-niva.be

Interview met Karolien BoucquaertAfgenomen op 27/7/14 naar aanleiding van de tentoonstelling
5 vrouwen in een kapel


Het interview kadert in een serie interviews ‘Kunst in verandering
‘Lange tijd was verandering in mijn kunst meer een evolutie. Iedere stap in mijn leven had invloed op mijn kunst.’ Zegt Karolien.


‘Maar leren zeefdrukken op mijn 18de blijft voor mij een ijkpunt, iets wat mijn kunst voor de rest van mijn leven zou markeren.


Ik schilderde en tekende reeds als kind, ik fotografeerde ook veel, vanaf jonge leeftijd. In het zeefdrukken kwam dat allemaal samen, kon ik het allemaal verwerken. Ik kon terugkeren naar waar ik mee bezig was geweest, ik kon terugblikken en de foto’s die ik genomen had in het zeefdrukken verwerken.


Zo kreeg elke stap in mijn leven een weerklank in mijn kunst, kon ik verder borduren op wat ik eerder gemaakt had, zelfs de kindertekeningen van mijn kinderen kon ik er in verwerken.


De laatste jaren ben ik ook bewuster rond bepaalde thema’s gaan werken. Ze zijn spontaan gegroeid en hebben geleidelijk of bruusk een plaats in mijn kunst gekregen.


Voor de vrouw als thema ben ik doelgericht gaan fotograferen en modellen zoeken, nadat ik me realiseerde dat dit thema regelmatig spontaan in mijn werk terugkwam. De foto’s werden de basis van een serie zeefdrukken.


Het thema vergankelijkheid en herinnering drong zich op brutale wijze aan mij op. Herinnering is een vreemd iets, onze handen weten soms nog hoe iets moet, als onze geest die handeling al weer vergeten is. Breien is daar een voorbeeld van, het gaat gedachteloos, handen lijken de handeling nog te kennen als de persoon al niet meer weet hoe het moet. Iets kan vergaan zijn en enkel nog een afdruk achterlaten, een soort negatieve foto. Zo ontstond mijn installatie rond herinnering & vergankelijkheid.


Ook de uitwisselingsprojecten met het buitenland zijn spontaan gegroeid.


Het begon toen een paar Franse kunstenaars in Kaprijke tentoonstelden. Door de contacten tussen die kunstenaars en de kunstenaars in de regio groeide een vriendschapsband. Toen kort daarna een nieuwe galerie opende en we met die mensen in contact kwamen rolde de bal verder.


En de contacten die ik had in Nederland en Duitsland, hadden ook interesse in uitwisselingen en zo kwamen we naast in Frankrijk ook in Nederland en Berlijn terecht om ook daar tentoon te stellen. En natuurlijk kwamen ook de Nederlanders & Berlijners naar Kaprijke. En het mooiste is dat al deze kunstenaarsgroepen, onderling ook met elkaar contact hebben gezocht en uitwisselingsprojecten opgezet hebben.’
Karolien Boucquaert


5 vrouwen in een kapel


Kunst in verandering