Trui@art-niva.be

Kunst is iets ongrijpbaar. Wie een opleiding volgt in een academie verandert zijn kijk op kunst meestal drastisch. Zeker in het begin is het beoefenen van kunst een zoektocht, een uitproberen en een experimenteren. Voor sommige kunstenaars volgt daarna een rustig kabbelend verder uitwerken van de ingeslagen weg.

Maar dat is niet voor alle kunstenaars zo. Zeker in de hedendaagse kunst is verandering bijna een gegeven. Deze kunstenaars zijn gedreven op zoek om grenzen te verleggen, om zaken uit te proberen, om hun innerlijke wereld te verkennen, te rebelleren.


Soms gaat die verandering langzaam, is het meer een evolutie die de kunstenaar doormaakt, soms gaat de verandering schoksgewijs en dramatisch, soms neemt ze de vorm aan van een rusteloze zoektocht, een steeds verder willen, een reis zonder bestemming.


In deze zoektocht, dit blijvend uitproberen en grenzen verleggen, kan alles veranderen. Niet alleen het onderwerp wijzigt, of de manier waarop de kunstenaar zijn onderwerp benadert, hij kan ook nieuwe technieken toepassen of zelfs helemaal veranderen van kunstvorm.

De verandering kan ook een rijpingsproces zijn, een bewustwording van zichzelf en zijn kunst, het gevolg van een steeds in vraag stellen en denken over zichzelf in een steeds veranderende wereld en de plaats van de eigen kunst daarin.


Maar ook de wereld rond de kunstenaar verandert voortdurend. Kunst loopt vaak vooruit op die veranderingen. De kunstenaars kan meegaan met de mainstream of er juist tegeningaan, er tegen rebelleren. En ook die rebellie kan dan weer mainstream worden.

Niva laat een aantal kunstenaars aan het woord om over die veranderingen te communiceren en om uit te leggen wat hen drijft.

Karolien Boucquaert


Hedwige Cornel


Trui Gysseling


Krie Smet


Sus Van Poucke

Interviews met :